Udst 0674
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster i Anledning af Hs. Majestæt Kong Christian den Ottendes og Hds. Majestæt Dronning Caroline Amalias høie Kroningsfest offentligen udstillede Kunstværker [1840]

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne [...]