Udst c5050
Udstillingsrelateret materiale

Katalog og Fører for Bygge og Bolig Udstillingen i 50 Aaret for Stiftelsen af Akademisk Arkitektforening

Inv. nr. C 5050

Udstillingskatalog 1929