Auk 0069
Auktionskataloger

Anonyme danske auktionskataloger. Kronologisk ordnet. Mappe nr: 7. Periode: 1874-1876

Inv. nr. C 40274 auk

Fortegnelse over en udmærket velconditioneret Bogsamling (circa 1000 Bind), bestaaende af de bedste nyere danske Forfatteres Værker samt svenske, engelske, franske of tyske Forfatteres Skrifter i dansk Oversættelse; samt Oliemalerier af Emma Thomsen, Nordahl Grove, A. Juul, Madsen og Professor Schleisner m. Fl., der bortsælges ved offentlig Auction i Saxogade Nr. 3, 3die Sal , Onsdagen den 1ste April førstkommende, Formiddag Fl. 10 præcise, København 1874, 23 s.

19 kataloger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Auk 2060Auk 0066Auk 0067Auk 0068Auk 0069Auk 0070Auk 0071Auk 0072Auk 0073Auk 0074Auk 0075Auk 0076Auk 0077Auk 0078Auk 0079Auk 0080Auk 0081Auk 0082Auk 0083