Ark 53516a
Arkitekturtegninger

Herning Hede- og Discontobank inkl. til. og ombygning

Rudolf Frimodt Clausen
Ejnar Høvring Nilsen

Inv. nr. 53516 a-v

a

22 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 53516aArk 53516bArk 53516cArk 53516dArk 53516eArk 53516fArk 53516gArk 53516hArk 53516iArk 53516jArk 53516kArk 53516lArk 53516mArk 53516nArk 53516oArk 53516pArk 53516qArk 53516rArk 53516sArk 53516tArk 53516uArk 53516v