Ark 23317n
Arkitekturtegninger

Skagen, Damstedvej 39, Klitgården, Hans Majestæt Kongens sommerbolig Skagen Markjorder. Opført. Sommerbolig for kongen (Chr. d. 10) og Dronning Alexandrine

Ulrik Adolph Plesner

Inv. nr. 23317 a-x 23317 y

n

24 tegninger alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 23317aArk 23317bArk 23317cArk 23317dArk 23317eArk 23317fArk 23317gArk 23317hArk 23317iArk 23317jArk 23317kArk 23317lArk 23317mArk 23317nArk 23317oArk 23317p1Ark 23317p2Ark 23317qArk 23317rArk 23317sArk 23317tArk 23317uArk 23317vArk 23317x