Ark 10669b
Arkitekturtegninger

Skole ved Aalborg Portland Cementfabrik, Rørdal Opført. Aalborg, Rørdal; Rørdal Skole; 9000

Ulrik Adolph Plesner

Inv. nr. 10669 a-ah

b

36 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 10669aArk 10669bArk 10669cArk 10669dArk 10669eArk 10669fArk 10669gArk 10669hArk 10669iArk 10669jArk 10669kArk 10669lArk 10669mArk 10669nArk 10669oArk 10669pArk 10669qArk 10669rArk 10669sArk 10669tArk 10669uArk 10669vArk 10669xArk 10669yArk 10669z1Ark 10669z2Ark 10669æArk 10669øArk 10669aaArk 10669abArk 10669acArk 10669adArk 10669aeArk 10669afArk 10669agArk 10669ah