Ark 2069c
Arkitekturtegninger

Helsingør, Kronborg Opmålinger 1876-79 & 1917

Inv. nr. 2069 a-ag

a 1. Grundtegning af Cronborg Slot og Fæstning i Aaret 1715. Maalestok: 100 Alen omkr. 22,4 mm. (1:2400?). Konglt. Sterntv. A. Dir. - Mansa lith. Mærket vistnok af Schiøtt: 104. Kronborg 7

2 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 2069cArk 2069b