Ark 15072q
Arkitekturtegninger

København, Grønningen, matr.nr.866-867, interimistisk udstillingsbygning " Indianerhytten " for kunstnersammenslutningen " Grønningen ", 1915-1916-1917

Carl Petersen

q 1916-bygning, gavlopstalt m.udkast til dekorativ; udsmykning

19 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 15072qArk 15072rArk 15072aArk 15072bArk 15072cArk 15072dArk 15072fArk 15072kArk 15072lArk 15072r1Ark 15072sArk 15072tArk 15072uArk 15072eArk 15072gArk 15072mArk 15072nArk 15072oArk 15072p