Ark 14671s
Arkitekturtegninger

Faaborg Museum, endelige tegninger

Carl Petersen

Inv. nr. 14671 a-v; y-am 14671 ac 14671 ab, ag, aj, ai, af 14671 x, å

s indvendige stenhuggerarbejder: søjler mellem lille; alerisal og kuppelsal; signeret og dateret 1913; mål: 5 tommer = 1 alen, 1:12, 1:1; tuschstreg m. skravering; (725 mm x 1028 mm)

34 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 14671acArk 14671iArk 14671vArk 14671aeArk 14671akArk 14671cArk 14671nArk 14671sArk 14671øArk 14671dArk 14671eArk 14671fArk 14671gArk 14671hArk 14671jArk 14671kArk 14671mArk 14671oArk 14671pArk 14671qArk 14671rArk 14671tArk 14671uArk 14671xArk 14671yArk 14671zArk 14671lArk 14671bArk 14671abArk 14671agArk 14671ajArk 14671aiArk 14671afArk 14671i2