Ark 52959h
Arkitekturtegninger

Randers, centralbibliotek og museumsbygning 1966

Flemming Lassen

h facadeudsnit og snit, 1:50

12 tegninger alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 52959aArk 52959bArk 52959cArk 52959dArk 52959eArk 52959fArk 52959gArk 52959hArk 52959iArk 52959jArk 52959kArk 52959l