Ark 19002n
Arkitekturtegninger

København, Forum, (udstilling) byggeudstilling i Forum 1929 Fremtidens hus Tuschstreg, bly og farvekridt

Arne Jacobsen
Flemming Lassen

Inv. nr. 19002 a-h, k-u 19002 j

n fremtidens hus, plan med lampernes placering, sign.: Arne Jacobsen / Flemming Lassen

24 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 19002jArk 19002eArk 19002fArk 19002gArk 19002hArk 19002kArk 19002aArk 19002bArk 19002cArk 19002dArk 19002iArk 19002lArk 19002mArk 19002nArk 19002oArk 19002pArk 19002qArk 19002rArk 19002sArk 19002tArk 19002uArk 19003bArk 19002k Ark ad19002