Ark 23491di
Arkitekturtegninger

Strandvejen 413, Søholm I, ved Bellevuekrogen eget hus, opført 1950-52

Arne Jacobsen

Inv. nr. 23491 a-dq 23491 ba 23491 da, dd

23491 di skitser til facader og forbindelsesbygning

29 tegninger alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 23491a oeArk 23491aaArk 23491ddArk 23491a aeArk 23491cbArk 23491a1Ark 23491ckArk 23491c aaArk 23491dgArk 23491dbArk 23491dqArk 23491dhArk 23491ceArk 23491aiArk 23491bisArk 23491cfArk 23491cgArk 23491da 1Ark 23491da 2Ark 23491deArk 23491diArk 23491djArk 23491dtArk 23491cdArk 23491dfArk 23491b aaArk 23491caArk 23491a1Ark 23491ba