18990cz
Arkitekturmodeller

Charlottenlund, Mosehøjvej 3 b, villa for civilingeniør Edwin Jensen, 1956 Tuschstreg og bly

Arne Jacobsen

Inv. nr. 18990 cz M 04

cz model

1 model alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog