K8 1 0038
Arkitekturfotografier

Sommerhus i Tisvilde for Sten Müllerts fotografier for Erik Christian Sørensen

Keld Helmer-Petersen
Erik Christian Sørensen

Inv. nr. K8_1

38

1 foto alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog