Udst 0675
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker [1841]

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne [...]