Auk 0018
Auktionskataloger

Anonyme danske auktionskataloger. Kronologisk ordnet. Mappe nr: 2. Periode: 1819-1832

Inv. nr. C 40274 auk

Fortegnelse over endeel gode Malerier i Olie Farve og Rammer, en betydelig Samling udmærkede Kobberstykker saavel i som uden Ramme, tildeels hjembragte fra Udlandet, og nogle Kunstsager, som ved Auction bortsælges förtskommende Onsdag den 16de Januar Kl. 10 og fölgende Dage i Vimmelskaftet No. 17, imod Betaling til A.R. Hornbech boende paa Auctionsstedet. Ovenanförte Malerier ere til Eftersyn 2 Dage för Auctionen. Thi ville de Lysthavende behage at möde ovenmeldte Tid og Sted. København

11 kataloger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Auk 0012Auk 0013Auk 0014Auk 0015Auk 0016Auk 0017Auk 0018Auk 0019Auk 0020Auk 2047Auk 2048